norskbbg_jorunn

Bivoks i sirkulasjon

Bivoks i sirkulasjon

Bivoksens opphav Bivoksen oppstår kun en plass, og det er hos bia. Ingen kunstig prosess har til nå kunnet produsere dette byggematerialet. For bia er bivoksen mer enn bare et sted å oppbevare honning, larver og pollen, de kommuniserer eksempelvis gjennom voksen som en telefon, det er huset de bor i osv.  Bia bruker mye energi

Bivoks i sirkulasjon Read More »

Bivoks, ord og uttrykk, hva betyr det?

Autoklavering: Desinfisering av eksempelvis bivoks. 120 grader celcius i 30minutter + 1 bar + vannBivoks: Bienes byggemateriale for oppbevaring av honning, pollen, vinterfor og produksjon av nye bier.Bivoks egenvekt: Lettere enn vann, flyter derfor oppå vannet ved resirkulering/smeltingByggevoks: Voks-plate/byggeanvisning/preget som kan smeltes/monteres inn i en ramme.Blokkvoks: Homogen klump med omsmeltet bivoks klar for resirkulering.Cellestørrelse: Størrelsen/diameter i sekskanten på cella. Eksempelvis

Bivoks, ord og uttrykk, hva betyr det? Read More »

Vekt under bikuben

Biene har det travelt om sommeren, særlig når de står i nærheten av noe å trekke på. 5 år tilbake fant vi ut at vekt under kuben vil gi oss bedre oversikt over produksjonen og behov for nye skattekasser osv. Dette ble en ny verden å planlegge utfra. Vekta viser vekt, temperatur osv. fra der

Vekt under bikuben Read More »