Tips / mandag, 15. februar, 2021

Bivoks, ord og uttrykk, hva betyr det?

Autoklavering: Desinfisering av eksempelvis bivoks. 120 grader celcius i 30minutter + 1 bar + vann
Bivoks: Bienes byggemateriale for oppbevaring av honning, pollen, vinterfor og produksjon av nye bier.
Bivoks egenvekt: Lettere enn vann, flyter derfor oppå vannet ved resirkulering/smelting
Byggevoks: Voks-plate/byggeanvisning/preget som kan smeltes/monteres inn i en ramme.
Blokkvoks: Homogen klump med omsmeltet bivoks klar for resirkulering.
Cellestørrelse: Størrelsen/diameter i sekskanten på cella. Eksempelvis 4,9  -  5,1  -  5,3 (mm)
Dronebygg: Voksen bygges i sekskant, men cellen er betydelig større enn for en arbeiderbie
Dronningcelle: En stor voks-celle tilpasset og laget for produksjon av en ny dronning i kuben.
Kokong: Hylsteret et insekt/ bie - larve spinner rundt seg før forpupping.
Preget byggevoks: Voksplate med ferdig byggeanvisning for cellenes plassering og størrelse.
Propolis: Bias utvidede immunapparat i form av overflatebehandling og tetting inne i kuben rundt voksen.
Ramme: Modul i bikuben med innsmeltet byggevoks/utbygget voks, stablet side ved side i kasse.
Skattekasse: Modul av bikube tiltenk at biene plasserer honning i voksen.
Skrellvoks: Ytterste forseglingsvoks på cellene som skjæres av ved høsting av honning.
Svermecelle: Dronningcelle som bisamfunnet produserer for å kunne dele bisamfunnet i 2 eller fler.
Utskjært rammevoks: Vokskake fjernet fra ramme før omsmelting.
Villbygg: Biene fortetter plassen i kuben med å bygge vokskonstruksjon uten anvisning.
Voks: I denne sammenhengen bivoks.
Voksforsegling: Vokslokk biene legger over og forsegler honning, - eller en ny bie under produksjon.
Vokslokk: Samme som voksforsegling
Vokskake: Ferdig utbygget konstruksjon bivoks, sekskantceller. 
Voksmøll: Møll som har spesialisert seg på å leve og formere seg i bivoks, helst i mørke gamle rammer.
Voksring: Gruppe birøktere som leverer inn felles voks for resirkulering og fordeling voks innad i gruppen.
Voksregnskap i kuben: Forhold årshjul mellom eksisterende, ny, tapt, solgt/ gjennvunnet bivoks i bikuben.
Vokssmelting: Nødvendig aktivitet for å resirkulere voks. Bivoks varmes opp til smeltepunktet.
Vokssmelteutstyr: Utstyr for gjenvinning av voks, anretning for steaming/kokende vanndamp /bivoks.
Yngelkasse: Modul av bikube, vanligvis nederst mot bunnbrett,- der yngelproduksjonen foregår i bivoksen.
Fremmedstoffer/u-ønskede innslag som ved et visst nivå fører til kassering av bivoks:
Fremmede vokser som parafinvoks og stearinpesticider, rester antibiotika/medisiner.