Bivoks / onsdag, 26. januar, 2022

Bivoks i sirkulasjon

Bivoksens opphav

Bivoksen oppstår kun en plass, og det er hos bia. Ingen kunstig prosess har til nå kunnet produsere dette byggematerialet. For bia er bivoksen mer enn bare et sted å oppbevare honning, larver og pollen, de kommuniserer eksempelvis gjennom voksen som en telefon, det er huset de bor i osv. 

Bia bruker mye energi på å produsere bivoks, og voksen «svettes» ut som små plater på bakparten. Det er beregnet at det går med fra 6 – 8 kg honning for å produsere 1 kg bivoks. Så vil noen hevde at de av samme grunn vil begrense voksproduksjonen for å høste mest mulig honning.

Det er naturlig for bia å bygge, og den kvitter seg også med avfallsstoffer og sykdommer som den bygger inn i bivoksen. Dette fører oss videre til at voksen er en kritisk faktor for å kunne drive sunn birøkt. Det er klokt å ta ut gamle mørke og vel brukte tavler for å smelte ut, varmebehandle for sykdom og gi biene tilbake ren fin byggevoks.

Så, hvor finner vi bivoksen? 

Bia bygger med voks der det trengs. Noen ganger hvis kuben over lengre tid har vært overlatt til seg selv, så bygger de på kryss og tvers slik at de får utnyttet plassen. Birøkteren må tenke helhetlig å begynne å sanke voks allerede her. Når vi har voks på steder vi ikke ønsker i kuben, så tar vi det som regel vekk, -og ofte går det på bakken. Birøkteren bør ha en bøtte der all overflødig voks havner for seinere omsmelting. Når røkteren tar vekk dronningceller eller «villbygg» bør voksen gå samme veien. Ved droneutskjæringen er det mye voks å hente, men husk at hvis det er bier på et eller flere stadier i det du skjærer vekk så bør voksen rett til omsmelting eller i fryseren for senere omsmelting. Det er et liv i hver larve eller bie som ikke skal lide unødvendig når du tar grep i kuben.

Det er fort gjort å rense bunnbrettet etter vinteren for alt, men husk at her ligger også vokslokkene som biene har fjernet foran vinterfôret. Ikke mye voks - men alle monner drar.. Når du slynger vil du fjerne voks for å komme til honningen, denne voksen finner du igjen i silen eller skrellekaret.

Når det så er tid for å smelte om gamle rammer, så husk at det er mer voks å hente når rammene i voks -smelteren/steam-kammeret har dryppet fra seg. Det beste alternativet i fortsettelsen for å få ut nær all voks er å fortsette steam under sentrifugering, eller for småbirøktere å gå veien via en saftkoker med damp. Restmaterialet skal vær mykt når du er ferdig. Er det hardt så er det mere voks å hente.

Hvis du samler voks underveis der du kan ved gjennomgang i kuben og legger til det du klarer å få smeltet ut av rammene når de skal tas ut av driften, så har du gjort en god jobb. Ikke den best betalte jobben, men den er helt nødvendig for den bærekraftige birøkten.