Birøkt / Bivoks / tirsdag, 2. februar, 2021

Voksring

Som beskrevet i Birøkteren er produksjonen og behovet for voks veldig varierende etter driftsform og antall kuber. Birøktere i etableringsfasen, som gjerne tar noen år, - trenger stadig ny byggevoks for å hjelpe biene i gang med å bygge ut nye rammer. Men det tar tid før nybegynnere har så mye skrellevoks og tavlekaker å smelte om at det gir et netto voksoverskudd.

Etablerte birøktere bør ha et netto voksoverskudd uavhengig av om de driver sånn eller sånn. Birøkt sett over en periode bør gi voksoverskudd, hvis ikke drives det ikke bærekraftig.

Det er ikke bare driftsstørrelsen det kommer an på men driftsmåten. Bia er økonomisk og produserer bare så mye voks de ser er behovet. Gir du biene de samme svarte tavlene i mange år trenger bia bare å forsegle med ny voks, eller bia skraper sammen noe voks et annet sted i kuben til formålet. Når bia skal bygge ut ny byggevoks tar den noe fra egne kjertler og resten fra byggevoksplata, så den sjonglerer med voksen rundt i kuben.

De birøkterne som høster mest voks fra kuben er de som oppmuntrer bia i sin driftsform til å produsere mye voks, eksempelvis ved å gi bia stadig nye rammer å bygge ut, og dette må balanseres mot plass og trekk. Mange oppskrifter her, spør du to birøktere er det ikke sjelden du får to forsjellige svar når det gjelder hvordan.

En ideell løsning for å sikre nok bivoks/byggevoks i laget/området du bor er å samarbeide om voksregnskapet. De etablerte kan da hjelpe nybegynnerne og gjerne levere for omsmelting felles. Et slikt samarbeid kan vi kalle en voksring om du vil. En voksring vil forhåpentligvis ha fokus på alle disse spørsmålene om voks.