Bivoks / Innlevering / fredag, 8. januar, 2021

Skrellvoksen eller vokskaker fra rammene?

Omsmelting ved Honningcentralens anlegg i Grimstad ble historie sommeren 2020. Kombinert med underskudd på voks i markedet ble dette et skritt i feil retning for voksens del. Mange birøktere kaster eller brenner allerede voks, og denne voks-situasjonen blir ikke bedre når voks går tapt. Tall fra Honningcentralen viser at innlevert voks for resirkulering utgjør bare en tredel av salget byggevoks. Resten er import. Dette må vi gjøre noe med.

Dessverre går det med en del energi og tid for å gjenvinne skrellvoks og vokskaker, og derfor er regnestykket rundt dette usikkert. Det er svært vanskelig å beregne voksutbyttet, det må registreres fortløpende ved omsmeltingen. 

Men du som leverer inn dette verdifulle materialet får to goder som betaling:

  1. Du har dermed rett til å få kjøpe tilbake minst det samme kvanta du har levert som ferdig preget byggevoks. Det kan bli verdifullt i et marked i voksunderskudd.
  2. Er det forholdsmessig godt voksutbytte på din innlevering, vil du også få litt ekstra rabatt på handelen/ på samme kvanta voks kjøpt tilbake.