Produksjon / onsdag, 4. august, 2021

Resirkuleringen av byggevoks er godt i gang

Et halvt år er gått siden maskinene begynte å prege byggevoks hos Norsk Bivoks.

En ting har vi lært grundig, - voksbehandling er et bredt fagområde. Heldigvis har vi tilgang til både godt råstoff fra hele Norge,  og kunnskap om behandling av bivoks fra hele verden.

Bia «svetter» ut små voksplater som den bygger inn i svermens konstruksjon, der bia kan reprodusere seg selv og ta vare på og lagre mat. Bivoksen, - som forøvrig kun biene kan lage, er ikke laget etter en konstant formel. Den varierer litt etter hva voksen skal brukes til. Det er for eksempel en liten forskjell på voksen biene lager til celleveggene og den voksen de lager til lokket de forsegler honningen med.

Disse små variasjonene i vokssammensetningen har også betydning for smeltepunkt, flyt, hastighet og avkjøling under resirkuleringen frem til ferdig produsert byggevoks. Disse forutsetningene endrer seg også etter klima og hvor i verden voksen blir laget av biene. Kjøpes det bivoks fra en annen verdensdel for å blande med den Norske bivoksen, får vi enda flere variabler å legge inn. Derfor forsker Norsk Bivoks uavbrutt på hvordan resirkuleringen best kan gjennomføres for å sikre en best mulig byggevoks for norske bier.

Noen tonn byggevoks vi har resirkulert våren 2021 er tilbake i bikuber over hele Norge, fra Lindesnes i sør til  Porsanger i Nord. Vi er stolte av at vi får være en del av dette viktige kretsløpet.