Gården / tirsdag, 9. februar, 2021

Norsk Bivoks er en del av Haugsten Gård

Haugsten Gård er en vanlig bondegård om du vil som driver tradisjonell landbruksdrift. Gården har nå 4 bein å stå på, som gir varierende inntekter fra år til år og brød på bordet for oss som driver.

-  Sauen er sentral, den gir nydelige lam om våren og liv som må passes gjennom hele vekstsesongen. Vi selger lammekjøtt fra lykkelige lam som har kost seg hele sommeren ute i naturen. Sauen får stort sett økologisk fôr, grovfôr sommer og vinter, men vi ønsker at sauen skal få litt ekstra om vinteren, og da får de vanlig dyrket vrakpotet og rødbeter fra bønder i nærheten, og da kan de ikke Debio godkjennes, -  men det bryr ikke sauen seg noe om......  - de vil heller ha god mat og et godt liv.

-  Epleproduksjon fra 1500 trær gir råstoff til presseriet på gården, vi selger økologisk egenprodusert eplesaft i gårdsbutikken. Eplesafta har en frisk smakssammensetning fra ulike epleslag. Totalt har vi i dag 7 sorter å samle smak fra. Aroma, Filippa, Åkerø, Katinka, Santana, Finess og Holsteiner Cox.

-  Ca. 40 bikuber er også debiogodkjent og gir også mange gode opplevelser og honning å selge i Gårdsbutikken. Biene er et husdyr som overasker gang på gang med innslag i hverdagen. Så flinke de er, de har nektar, pollen og samlemani som sitt mål i livet. Vi har biene plassert ut i 8 bigårder, med vekt utplassert i 7 av dem slik at vi kan følge med på aktiviteten.

- Norsk Bivoks: Vi håper Norske birøktere vil bruke oss til voksbehandling og ser frem til at også denne produksjonen kommer i gang.

Gårdsbutikk: Et stabbur vi har revet noen kilometer fra gården skal få nytt liv som Gårdsbutikk her på gården. Gårdsbutikken er og blir et sentralt ledd i drifta. Her selges egenproduserte varer + litt annet som passer inntil.